ISCAR Around the Globe ▼
A+   A-

Các giải pháp gia công sản phẩm tí hon

Nhu cầu sản xuất hàng loạt các chi tiết đường kính nhỏ với chi phí tối thiểu đã thúc đẩy sự phát minh của máy tiện ren, máy gia công chi tiết nhỏ Swiss-type.

Nhu cầu tiếp theo với độ chính xác cao hơn và bề mặt đầy đủ hơn đã góp phần vào sự phát triển của các loại máy Swiss-type thế hệ mới.


Upgraded SWISSCUT Line


Precision Ground Cutting Edges


Coolant Hole Through the Insert


Solid Carbide Mini Boring Bars


Interchangeable Heads


Solid Carbide Endmills Variety


No Setup Time


Specially Tailored Drills


Machining Small Diameters