ISCAR Around the Globe ▼
Metric App
ISCAR giới thiệu ứng dụng mới giúp tải về bộ CMS catalog mới nhất. Bao gồm tất cả dụng cụ cắt gọt ISCAR: Tiện rãnh (Grooving), Tiện (Turning), Phay (Milling), Gia công lỗ (Hole Making), Đầu kẹp & Gá dao (Tooling). Ứng dụng cung cấp các thông tin về catalog, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, video clip và ảnh động chứng minh các tính năng tiên tiến và giúp ích cho người dùng.

Latest News

April 2015
Expanded Options for the MM GRIT 28.. Grooving and Chamfering Milling Heads
Metric
April 2015
Expansion of the SWISSCUT INNOVAL Line
Inch Metric
February 2015
Large Diameter Drills Carrying Innovative Indexable Drilling Heads
Inch Metric