ISCAR Around the Globe ▼
Metric App
ISCAR giới thiệu ứng dụng mới giúp tải về bộ CMS catalog mới nhất. Bao gồm tất cả dụng cụ cắt gọt ISCAR: Tiện rãnh (Grooving), Tiện (Turning), Phay (Milling), Gia công lỗ (Hole Making), Đầu kẹp & Gá dao (Tooling). Ứng dụng cung cấp các thông tin về catalog, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, video clip và ảnh động chứng minh các tính năng tiên tiến và giúp ích cho người dùng.

Latest News

February 2015
Large Diameter Drills Carrying Innovative Indexable Drilling Heads
Inch Metric
February 2015
HELITANG T490 Milling Inserts with Serrated Cutting Edges
Inch Metric
February 2015
New Adjustable Torque Keys to Reliably Secure Indexable Milling Inserts
Metric