ISCAR Around the Globe ▼
Metric App
ISCAR giới thiệu ứng dụng mới giúp tải về bộ CMS catalog mới nhất. Bao gồm tất cả dụng cụ cắt gọt ISCAR: Tiện rãnh (Grooving), Tiện (Turning), Phay (Milling), Gia công lỗ (Hole Making), Đầu kẹp & Gá dao (Tooling). Ứng dụng cung cấp các thông tin về catalog, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, video clip và ảnh động chứng minh các tính năng tiên tiến và giúp ích cho người dùng.

Latest News

May 2015
ONETAP Line Expanded with New TiN Coated and Black Oxide Treated Types
Metric
May 2015
Expanding the EFF-S solid carbide FEEDMILL endmill diameter range by adding 1 to 5 mm small diameter tools.
Metric
May 2015
Interchangeable Solid Carbide Tapered Heads for Chatter Free Finishing Operations
Metric