ISCAR Around the Globe ▼
Metric App
ISCAR giới thiệu ứng dụng mới giúp tải về bộ CMS catalog mới nhất. Bao gồm tất cả dụng cụ cắt gọt ISCAR: Tiện rãnh (Grooving), Tiện (Turning), Phay (Milling), Gia công lỗ (Hole Making), Đầu kẹp & Gá dao (Tooling). Ứng dụng cung cấp các thông tin về catalog, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, video clip và ảnh động chứng minh các tính năng tiên tiến và giúp ích cho người dùng.

Latest News

July 2015
FINISHRED Solid Carbide Endmills with Coolant Channels
Metric
July 2015
New MINI-TANGSLOT Grooving and Slitting Cutters with MULTI-MASTER Adaptation
Metric
July 2015
Balanced 4 Flute CHATTERFREE Solid Carbide Endmills for Machining Aluminum
Inch